Ks.Stanisław Bielawski

  Proboszcz i Administrator
            Polskiej Parafii
 
 
 
 

  Dążcie do tego co wielkie !
    Poszerzcie wasze serca !     

         Papież Franciszek

 

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 

 

           

Życzenia

 
O chwilo,  najszczęśliwsza
wśród moich młodych lat,
Bóg szczęściem mnie obdarzył ,
jakiego nie da świat.
Zwyciężył, podbił mnie;
w zamian za serce me
dał dla mnie serce swe.
Pójdę, pójdę, o, Panie,
ochotnie na Twój zew.
Tyś spojrzał na mą duszę
i ukochałeś wpierw.

                                                              Franciszek Godek

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu !

Drogi Jubilacie !

 

Minęło 30 lat  od chwili, kiedy odpowiedziałeś Bogu „ TAK „
na Jego słowa: „ Pójdź za mną „ . Trzydzieści  lat od chwili,
gdy Jezus Chrystus spojrzał na Ciebie i uczynił Cię rybakiem
ludzkich serc. Ty z ufnością przyjąłeś powierzone Ci zadanie.
Będąc wierny swojemu powołaniu obchodzisz dziś piękny jubileusz.
 
Razem z Tobą dziękujemy Bogu za lata pełne radości a także  za lata pełne trudu, doświadczeń i zmagań, a wszystko to w służbie
 Bogu  i ludziom.
Księże Stanisławie przy tak szczególnej okazji,  składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania za lata Twojej posługi i działalność
na rzecz całej wspólnoty parafialnej. Jesteśmy pełni wdzięczności
za trud pokonywania wielu kilometrów, aby głosić Słowo Boże,
służyć w konfesjonale, karmić nas Bożym Chlebem i  prowadzić człowieka u kresu jego ziemskiego życia.
 
Trwając w dziękczynieniu Bogu za dar trzydziestolecia Święceń Kapłańskich  życzymy Ci wielkiej radości, bliskości Pana Jezusa  na każdy  dzień Twojej posługi  i obfitości Darów Ducha Świętego.
 Niech dobry Bóg darzy Cię zdrowiem, pokojem, a Matka Boża,
 Matka Kapłanów ma Cię w swojej opiece i wyprasza potrzebne Łaski, abyś dalej z odwagą i mocą mógł kroczyć po trudnych ścieżkach kapłańskiego życia.
W tym dniu Twojego Jubileuszu otaczamy Cię  naszą modlitwą, dziękując Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszystko dobro.
 

 

Z chrześcijańskim pozdrowieniem wdzięczni Parafianie

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

    

  Jak Mnie umiłował Ojciec,

   tak i Ja was umiłowałem.

   Trwajcie w mojej miłości.

                    J 15, 9

 
 
 
 
 
 
         Matko Boża Fatimska
              módl się za nami.