Ks.Stanisław Bielawski

  Proboszcz i Administrator
            Polskiej Parafii
 
 
 
 

  Dążcie do tego co wielkie !
    Poszerzcie wasze serca !     

         Papież Franciszek

 

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 

 

           

Sie sind hier

23.04.17-Schwäbisch Gmünd

23 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego miała miejsce uroczysta Msza Święta  międzynarodowa w koncelebrze Ks. Proboszcza Stanisława Bielawskiego z polskiej parafii oraz Ks. Dziekana Robert Kloker z parafii niemieckiej. Głównym celebransem uroczystości odpustowej był Ks. Biskup pomocniczy Diecezji Rottenburg-Stuttgart Dr. Johannes Kreidler. Po eucharystii wierni w procesji przeszli ulicami miasta ku Górze Salvator, modląc się przy stacjach drogi krzyżowej. Na szczycie Ks. Biskup wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście otworzył " Drogę Nadziei" inaugurując jednocześnie Wielki Jubileusz 400-lecia Góry Salvator. Od 400 lat miejsce to nawiedzają wierni pielgrzymi szczególnie w okresie wielkiego postu i świąt zmartwychwstania, gdzie znajduje się kaplica Grobu Pańskiego. Po uroczystości licznie zgromadzeni wierni polscy jak i niemieccy, mieli możliwość spotkania się na wspólnym świętowaniu przy kawie i cieście.

 

Ks. Stanisław Bielawski

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

         To jest moja krew

 przymierza, która wylewa

               się za wielu.

                 Mk   14,  24

 
 
 
 
 
 
         Matko Boża Fatimska
              módl się za nami.