Ks.Stanisław Bielawski

  Proboszcz i Administrator
            Polskiej Parafii
 
 
 
 

  Dążcie do tego co wielkie !
    Poszerzcie wasze serca !     

         Papież Franciszek

 

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 

 

           

Sie sind hier

Informacja

Proboszcz Ks. Stanisław Bielawski

Polska Parafia Rzymskokatolicka Miłosierdzia Bożego

St. Salvator 1

73525 Schwäbisch Gmünd

Tel. 071 71 / 25 17,

Fax 071 71 / 18 19 315

E-Mail: polnischegemeinde@stanislawbielawski.de

Kościół: Św. Piusa, Kisäckerstrasse 10

 

 

 

Przewodniczący Rady Parafialnej

Pan Ryszard Kania

St. Salvator 2

73525 Schwäbisch Gmünd

Tel: 071 71 / 39 716

E-Mail: kania_richard@yahoo.de

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

 Lepiej się schronić u Pana,

       niż ufać człowiekowi.

 Lepiej się schronić u Pana,

    niż ufać możnowładcom.

                Ps  118, 8-9

 
 
 
 
 
 
         Matko Boża Fatimska
              módl się za nami.