Parafia

Działalność Parafii

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      Matko Boża Fatimska
          módl się za nami.
              

 

 

 

           

Sie sind hier

III Edycja szkolenia

W tym roku odbędzie się w ośrodku Concordia

III Edycja szkolenia doradców poradni

rodzinnych. Ma ono przygotować młode

osoby/małżeństwa do posługi innym.

 

 

Terminy spotkań w Concordii :

23 - 25.03.2018

13 - 15.04.2018

15 - 17.06.2018

21 - 23.09.2018

 

Wszystkie osoby/małżeństwa,  które pragną

zgłosić się na powyższe szkolenie

proszone są o kontakt telefoniczny

z Ks. Proboszczem Stanisławem Bielawskim,

pod numerem:  07171 / 25 17

 

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

 Odnów nas, Boże Zastępów

 i rozjaśnij nad nami swoje

      oblicze, abyśmy byli

                zbawieni.

                Ps   80,  20