Ks.Stanisław Bielawski

  Proboszcz i Administrator
            Polskiej Parafii
 
 
 
 

  Dążcie do tego co wielkie !
    Poszerzcie wasze serca !     

         Papież Franciszek

 

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 

 

           

Sie sind hier

Ogłoszenia Parafialne

II  Niedziela  Adwentu

            

 

1.  Dzisiaj msza św. sprawowana jest:

 

      -  Schwäbisch  – Gmünd - St. Pius              - godz. 11.oo

      -  Steinheim     – Hl. Geist                             - godz. 14.oo

        

2.  W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy :

 

       - wtorek           -  Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

       - środa             -  św. Łucji, dziewicy i męczennicy

       - piątek            -  św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora

                                    kościoła

 

3. Wczoraj w naszej parafii miało miejsce spotkanie

     opłatkowe. W opłatku  uczestniczyło 80 osób w tym również

     dzieci. Bóg zapłać za to szczególne  spotkanie

     wprowadzające już w tajemnicę Bożego Narodzenia.

 

4. Trwa święty czas Adwentu. Msza św.w tygodniu tylko

     w środę o godz. 18.3o. W piątek msza św. w kościele St. Pius

     Schwäbisch-Gmünd  zostaje odwołana ze względu na

     spowiedź w miejscowości  Schwäbisch Hall – spowiedź

     od godz. 17.oo w kościele St. Joseph.

 

5. W sobotę 16 grudnia spowiedź św.:

 

    Schwäbisch-Gmünd, kościół St. Pius – godz. 10.oo  -  12.oo.

    Crailsheim, kościół Dreifaltigkeit      – godz. 16.oo - 17.oo

 

6. Po mszy św. można zakupić:

 

    - kalendarz  wydany przez Rektorat na rok 2018,

    - czasopismo „Nasze Słowo” - wydanie już grudniowe,

    - opłatki na stół wigilijny.

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

 Lepiej się schronić u Pana,

       niż ufać człowiekowi.

 Lepiej się schronić u Pana,

    niż ufać możnowładcom.

                Ps  118, 8-9

 
 
 
 
 
 
         Matko Boża Fatimska
              módl się za nami.