Ks.Stanisław Bielawski

  Proboszcz i Administrator
            Polskiej Parafii
 
 
 
 

  Dążcie do tego co wielkie !
    Poszerzcie wasze serca !     

         Papież Franciszek

 

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 

 

           

Sie sind hier

Ogłoszenia Parafialne

V Niedziela Wielkiego Postu

            

 

1. Dzisiaj msze św. sprawowane są :

                 

       -  Schwäbisch-Gmünd   - St. Pius                - godz. 11.oo

       -  Steinheim      - Hl. Geist                             - godz. 14.oo

 

2. W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy:

 

          - poniedziałek      -  Uroczystość św. Józefa  Oblubieńca

                                             NMP

          - sobota                -  Narodowy Dzień Życia

 

3. Msze św. w tym tygodniu w kościele St. Pius

    w środę i piątek  o godz. 18.3o. W piątek droga

    krzyżowa w kościele St. Pius pół godziny przed mszą

    św. wieczorną.

  

4.  Następna niedziela to Niedziela Palmowa, wspomnienie

      radosnego wydarzenia wjazdu Chrystusa do Jerozolimy

      oraz Jego bolesnej męki  i śmierci na krzyżu. Na uroczystą

      eucharystię przynosimy palmy, które poświęcimy podczas

      eucharystii.

 

5.  Przy wyjściu ze świątyni można nabyć:

 

      - czasopismo „Nasze Słowo”

      - czasopismo „Miłujcie się”

      - dla dzieci czasopismo „Promyczek”

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

  Jakże wy możecie stać się

        wierzącymi, skoro

    zabiegacie o wzajemne

  uznanie, a nie szukacie go

          u jedynego Boga ?

                   J   5,  44

 
 
 
 
 
 
         Matko Boża Fatimska
              módl się za nami.