Działalność Parafii

"Jedną z głębokich cech
polskiej religijności jest
nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Także i tu, w Niemczech,
gdziekolwiek osiedlali
się Polacy, przynosili w sercu
miłość Maryi i Jej zawierzali
swój los"
św. Jan Paweł II
 
 
 

 

    " Niech Panna łaskawa
           i można ulży Ci 
             w udrękach. "
 
                św. Ojciec Pio
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      Matko Boża Fatimska
          módl się za nami.
              

 

 

 

           

Sie sind hier

Polecane Strony

Struktury Kościoła

 

Stolica Apostolska - www.vatican.va

Konferencja Episkopatu Polski - www.episkopat.pl

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej - www.chrystusowcy.pl

 

Duszpasterstwo polskie w Niemczech - www.pmk-niemcy.eu

 

 

 

Katolickie portale internetowe

 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - www.milosierdzie.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - www.faustyna.pl

"Różaniec" miesięcznik katolicki - www.rozaniec.eu

"Opoka" - laboratorium wiary i kultury - www.opoka.org.pl

"Mateusz" - chrześcijański serwis www - www.mateusz.pl

Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących - www.katolik.pl

Portal "Gościa Niedzielnego" - www.wiara.pl

Nauka Kościoła katolickiego w pytaniach i odpowiedziach - www.teologia.pl

Magazyn internetowy Katolickiej Agencji Informacyjnej - www.ekai.pl

Dwumiesięcznik katolicki - www.milujciesie.org.pl

Katolicki Serwis Apologetyczny - nauczanie Kościoła, encykliki, dokumenty, dyskusje, polemiki - www.apologetyka.katolik.pl

Codzienne czytania z komentarzem - www.modlitwawdrodze.pl

 

           

Instytucje

 

Ambasada i konsulaty RP w Niemczech - www.ambasada.de

 

 

Polski Dom Concordia - www.haus-concordia.com

Ruch Światło - Życie - www.oaza.de

                               

 

 

 

 

Informacja             Impressum           Kontakt          

   JEZU, UFAM TOBIE

" Podaję ludziom naczynie,
 z którym mają
przychodzić po łaski
do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (327).* "
 
" Przez obraz ten udzielać
będę wiele łask dla dusz,
a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (570).* "
 
"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie
ten obraz, nie zginie. Obiecuję także,
już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (48).* "
 
Słowa Pana Jezusa do św.Siostry Faustyny
 
 * Cyfry podane w nawiasie po cytacie oznaczają
miejsce w tekście Dzienniczka św.Siostry Faustyny
 
 
więcej o Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
na stronie  www.faustyna.pl
 
 
   

 

 

 

          Niedaleko jesteś

     od królestwa Bożego.

                Mk   12,  34