Chór Przyparafialny

W związku z trudną sytuacją pandemiczną w Niemczech i warukami lokalowymi naszej Polskiej Parafii spotkania chóru parafialnego zostają zawieszone do września 2021.

W sprawie chóru parafialnego informacje można zasięgnąć pod numerem telefonu – 07171/2517.