Stowarzyszenie

×

Fehlermeldung

Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $langcode is implicitly treated as a required parameter in include_once() (Zeile 1439 von /mnt/web613/a2/04/52737804/htdocs/Polska-Parafia-SG.de/includes/bootstrap.inc).

W 1994 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej prowadzące wszechstronną działalność, za którą otrzymało wiele znaczących wyróżnień i nagród: od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Medal „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej medal,

od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący stowarzyszenia

Ks. kan. Franciszek Bogucki otrzymał 14 VIII 2003 r. Złoty Krzyż Zasługi, natomiast 16.IV 2011 r. wiceprzewodniczący Ryszard Kania i Emillian Richter . Nauczycielka Brygida Stonowski i dyrygent chóru parafialnego Zbigniew Leszek otrzymali od Ks. Abpa Szczepana Wesołego medal „Exuli Bene de Ecclesia Merito” („Wychodźcy, którzy dobrze przysłużyli się Kościołowi”). 6 IV 2005 r. Stowarzyszenie otrzymało kolejne wyróżnienie – list gratulacyjny od Wydziału do spraw Współpracy  z zagranicą Ministerstwa Kultury.
Z  inicjatywy przewodniczącego Rady Parafialnej Ryszarda Kani został przez  rodziny ufundowany sztandar parafialny z okazji 10-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Schwänisch Gmünd. Sztandar  jest  biało-czerwony. Na rewersie  wyhaftowany jest wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego i napis: „Parafia Miłosierdzia Bożego 1986-1996”. Na awersie jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej  i  napis: „Pod Twoją obronę uciekamy się”.

Na drzewcu są gwoździe fundatorów i zasłużonych osób, m.in.: Papieża Jana Pawła II, Ks. Kard. Józefa Glempa, Ks. Abpa Szczepana Wesołego. Poczet sztandarowy bierze udział we wszystkich wydarzeniach religijno-kulturalnych polskiej parafii .

Polska Parafia posiada kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kopia  ufundowana została  z  inicjatywy Emiliana Richtera. Kopia obrazu  znajduje się w dolnej kaplicy kościoła św. Piusa. Parafia posiada wszystkie paramenty konieczne do sprawowania kultu Bożego. Od 1987 r. odbyło się staraniem Ks. kan. Franciszka Boguckiego 15 pielgrzymek do Rzymu, 4 do Lourdes, 1 do Fatimy i 3 do Ziemi Świętej.

Każdego roku nasza Parafia oraganizuke pielgrzymkę maryjną do Ellwangen-Schönenberg dla całej BadWüttenberg i  nie tylko. Przygotowujemy namiot na 800 osób, scenę, dekorację, nagłośnienie, kuchnię oraz program kulturalny. W 2004 r. Gościliśmy Ks. Kard. Józefa Glempa z Warszawy. W pielgrzymce bierze udział od 1500 do 2000 wiernych.

Parafia wydawała pismo „Korzenie”,  obecnie ukazuje się informator parafialny. W lokalnej prasie niemieckiej ukazało się wiele artykułów o życiu i działalności naszej parafii. W gazecie dekanalnej mamy stałą szpaltę dla własnych informacji.

Od 17 lat prowadzona jest sobotnia szkółka nauczania religii, języka polskiego, historii, gergrafii, . Nauczali w niej: Brygida Stonawski, Ks. Proboszcz Franciszek Bogucki, Małgorzata Susz. Obecnie szkółkę prowadzi

Małgorzata Żarecka. Dzięki szkółce wychowało się pierwsze młode pokolenie,  które aktywnie uczestniczy w życiu parafii.

W parafii mamy  koło żywego różańca, grupę ministrantów, młodzieżową grupę folklorystyczną,  chór parafialny pod kierunkiem Zbigniewa Leszka liczący 30 osób. Najbardziej znaczącym występem była prezentacja Polskiej Parafii na Katolikentag Ulm – 2004. Przy parafii funkcjonuje biblioteka posiadająca wiele książek .
Znaczącym wydarzeniem religijno-kulturalnym od 10 lat jest współpraca przy organizacji szopki ewangelizacyjnej na dworcu w Stuttgarcie razem ze Szkołą im. Kenara z Zakopanego.

Na 25- lecie pontyfikatu Jana Pawła II w imieniu Polskiej Parafii wspólnie z Ks. prof. Witoldem Broniewskim

i Szkołą im. Kenara wystawiliśmy dużą szopkę na temat „Najwięksi Twórcy XX wieku.” w rzymskim Panteonie,

a miniaturę szopki wręczyliśmy osobiście Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Ważnym wydarzeniem była wizytacja naszej parafii przez Ks. Abpa Szczepana Wesołego w 1996 r. Parafia współpracuje z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polski w Monachium.

Wieloletnie życie parafii jest nieustannie dokumentowane w Kronice  i w protokołach Rady Parafialnej, którą tworzą: Ks. kan. Franciszek Bogucki (do 30.10.2008), Ks. Wiesław Soja (30.10.2008-1.03.2009), a od 13.03.2009 Ks. kan. Stanisław Bielawski – nowo mianowany Proboszcz .
Dnia 31.05.2005 r. Polska Parafia Katolicka w Schwäbisch Gmünd świętowała 60 rocznicę swego istnienia.

Po mszy św. w przedsionku naszego kościoła została wmurowana pamiątkowa tablica z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisem w języku polskim i niemieckim: „Na pamiątkę 60. rocznicy istnienia Polskiej Misji Katolickiej  (Parafii Polskiej) Miłosierdzia Bożego w Schwäbisch Gmünd 1945-2005. Tablicę ufundował

Ks. Proboszcz kan. Franciszek Bogucki i parafianie”.